Ing. Pavel Pavlík - GEODETICKÁ KANCELÁŘ


Reference

Několik vybranných zakázek, které naše firma vyhotovila:

  • polohopisné a výškové zaměření pro projekt sídliště rodinných domů v k.ú Čížov a následně příslušný geometrický plán,
  • geometrické plány na oddělení pozemků k chatám v lokalitě Okrouhlík,
  • geometrický plán na oddělení parcely a polohopisné i výškopisné zaměření pro projekt na autosalón TOYOTA,
  • polohopisné a výškopisné podklady pro projekt CITY PARK Jihlava,
  • geometrické plány lokality obytných domů „Na Člunku“,
  • geometrický plány obytných domů v lokalitě „U Mlékárny“,
  • geometrický plán na oddělení stavebních míst pro stavbu rodinných domů v k.ú. Štoky (Zvonějov),
  • zaměření komunikace v k.ú. Jihlava - k.ú. Staré Hory, Hybrálec (Šipnov) - k.ú Bílý Kámen,
  • zaměření komunikace od dálničního přivaděče přes k.ú. Měšín.