Ing. Pavel Pavlík - GEODETICKÁ KANCELÁŘ


Nabídkový ceník geodetických  prácí

Geometrický plán

Zaměření Cena bez DPH Cena s DPH
Zaměření  RD, chaty, kolny, hosp. objektu, garáže, apod. (totéž zaměření v digitální mapě KM-D) 4200,- Kč 5082,- Kč
Zaměření  RD, chaty, kolny, hosp. objektu, garáže, apod. v prostorech, kde lze bez problémů změřit v JTSK 3500,- Kč 4235,- Kč
Oddělení pozemku Cena bez DPH Cena s DPH
Oddělení parcely do 200 m 4000,- Kč 4840,- Kč
Oddělení parcely do 1000 m2 4400,- Kč 5324,- Kč
Oddělení parcely nad 1000 m2 za 100 m hranice 2700,- Kč 3267,- Kč
Délkový prvek (nová hranice se slučkou), MJ 100m 1500,- Kč 1815,- Kč
Věcné břemeno, MJ 100 m 2600,- Kč 3146,- Kč

V prostorech, kde lze měřit bez problémů v JTSK, je u všech položek sleva 20 %.
Srážka: Při měření více věcí naráz (nad 3 MJ) – např. RD, garáž a oddělení apod. bude sleva 20 %.

Přirážky:
  • GPL s identifikací v digitální mapě - 20 %,
  • GPL s identifikací v mapách 1:2880 - 10 %,
  • GPL v KMD (obecně, některé ceny již výše uvedeny) - 30 %.

Poznámka: U staveb či oddělení parcel v prostorech,  kde nejsou žádné jednoznačné identické body a jsou nutné časově náročné práce platí  SMLUVNÍ CENA.

Vytyčování hranic

Zaměření Cena bez DPH Cena s DPH
Mapa grafická i číselná stupeň obtížnosti 1  4400,- Kč 5324,- Kč
Mapa grafická i číselná stupeň obtížnosti 2 4500,- Kč 5445,- Kč
Mapa grafická i číselná stupeň obtížnosti 3 4800,- Kč 5808,- Kč

1 MJ = 100m délkových
Poznámka: Při více než 3 MJ cena za 100m 3500,- Kč (4235,- Kč s DPH), Při více než 20 MJ cena za 100m 2800,- Kč (3388,- Kč s DPH).

Stupně obtížnosti

  • Stupeň obtížnosti 1: terén přehledný
  • Stupeň obtížnosti 2: terén přehledný se ztíženým přístupem
  • Stupeň obtížnosti 3: terén nepřehledný, obtížně přístupný, les

V prostorech kde lze měřit bez problémů v JTSK je u všech položek sleva 20%.

Hodinové sazby

Činnost Cena bez DPH Cena s DPH
Hodinová sazba autorizovaného inženýra 600,- Kč 726,- Kč
Hodinová sazba technického pracovníka 400,- Kč 484,- Kč

Platí pro speciální práce, nezahrnují se do cen geom. plánů.

Stabilizace

Vybavení Cena bez DPH Cena s DPH
Plastový mezník 220,- Kč 266,- Kč

Poznámka: Pro práce mimo oblast, kterou pokrývá Katastrální úřad v Jihlavě, přirážka za dojíždění pro podklady na sousedící katastrální úřady (včetně pobočky v Telči) v hodnotě 600,- Kč.

Sazba DPH je 21%.