Ing. Pavel Pavlík - GEODETICKÁ KANCELÁŘ


O firmě

Digitální dálkoměr

Firma Ing. Pavel Pavlík - Geodetická kancelář se zabývá geodetickou činností na Vysočině již od roku 1999. Máme spousty zkušeností se zakázkami menšího i většího rozsahu.

Pro zajištění potřebné přesnosti měření využíváme vysoce kvalitní a moderní vybavení na bázy GPS. Precizně a rychle provedené práce za dobrou cenu jsou pro naši firmu samozřejmostí.

Nabízíme služby:

Geometrické plány

  • Jedná se především o zaměřování staveb (RD, garáže, přístavby, hospodářské stavby, kolny, atd.), oddělování parcel, věcná břemena (právo chůze a jízdy, právo inženýrských sítí, atd.).

Vytyčování hranic

  • Jedná se především o vytyčování vlastnických hranic u parcel.

Podklady pro projektování

  • Polohopisné a výškopisné zaměření terénu.

Příležitostně provádíme:

Zaměřování skutečného stavu

  • Jedná se o zaměřování inženýrských sítí, podrobná mapa, atd.